Kopaná

Předseda oddílu kopané

Ing. Ondřej Kordiovský

mob.: +420 777 567 870

e-mail: tjvelesovice@seznam.cz, okordiovsky@seznam.cz

Sekretář oddílu

Pavel Redek

mob.: +420 731 848 564